• We are building on the foundation laid down last year to set up a Junior Club in Ceann Sibéal. More than 50 children attended lessons and/or a summer camp. We hope that most of these will progress this year and we are also aiming to attract new children.

   

  Junior Captains Sibeal & Jimí

  For the first time our Junior Captains Sibéal Ní Ógáin and Jimí O Fiannachta took part in the Captains’ Drive In – this initiative brought great praise from our members. This gives us great hope that we have the support of the club in our efforts. We realise it is a formidable challenge to attract and maintain junior members but it is vital for the future of our club that we have a natural feeder system for membership, as well as giving us all a lift when we see young eager enthusiastic faces enjoying the wonderful game.

   

  Easter Camp

  We have some activities planned to this effect:

  • Easter Golf Camp in the practice ground on 11th & 12th April 2017
  • 10:00am to 14:00pm Costas / Cost €40
  • Aos / Age: 7-14.  Warm Clothes, cap & runners essential

  Our main aim is that the children have fun and enjoy the game.

  Junior Committee
  We hope to have a Junior Committee set up shortly who will coordinate these activities. Volunteers are welcome and no one will be over taxed.

  Gach eolas ó : For more information – contact 
  Muiríde 087 7708686              

  Fionnán  087 2518174

   

  Táimíd ag iarraidh cur leis an mbunchloch a leagamar síos anuraidh ó thaobh bunú “Cumann Sóisear” i gCeann Sibéal. Bhí breis agus leath chéad sóisear againn anuraidh a d’fhreastal ar cheachtanna agus/nó campa samhraidh. Tá súil againn go leanfaidh furmhór dóibh seo ar aghaidh agus go meallfaimíd leanaí nua chomh maith. 
   

  Captaein na Sóisear – Sibéal agus Jimí

  Don chéad uair riamh, ghlac Captaein na Sóisear – Sibéal Ní Ógáin agus Jimí O Fiannachta páirt i  “dTiomáint Isteach na gCaptaen”. Bhí ard mholadh ag teacht ós na baill mar gheall air seo, rud a thugann misneach agus spreagadh dúinn iná’r n-iarracht Roinn Sóisearach a bhunú i gCeann Sibéal. Tuigimíd go maith go bhfuil dúshlán romhainn sa chúram seo – beidh sé deacair sóisir a mhealladh agus a choimeád mar gheall ar a bhfuil de rogha acu maidir le gníomhaíochtaí spoirt eile. Ach má tá á’r gcumann le bheith rathúil amach anseo –tá cumann Sóisear, gníomhach, bríomhar riachtanach. Thar aon ní eile –nach deas an radharc é aghaidheanna óga, lán de sport agus ceol, a fheiscint ar na machairí galf i gCeann Sibéal?
   

   Campa Galf

  Tá cupla rud beartaithe againn chuige seo:
  Campa galfar an láthair cleachtadh ar na Gorta Dubha 11u & 12u Aibreán 2017
  Costas €40
  Cleachtadh Galf uair sa tseachtain go deireadh an tSamhraidh
  Spórt agus taitneamh a bhaint as an gcluiche atá mar sprioc againn
  Comórtaisí Beaga Spraiúla nuair a bheidh go leor dul chun cinn déanta

  Coiste na Sóisear

  Tá sé i gceist againn Coiste na Sóisear a bhunú go luath chun na himeachtai a chomhordú. Beidh fáilte roimh éinne atá toilteannach lámh chúnta a thabhairt dúinn –ní raghaimíd ró dhian ar éinne –uair a chloig anseo agus ansiúd ar a mhéid