• Rialacha Áitiúla

   

  Talamh á Deisiú : Féach ar chlár na bhfógraí.


  Tá rialacha áitiúil atá i bhfeidhm ar taispeáint ar chlár na bhfógraí sa chlubtheach & ar an gcéad tí.


  Tá na marcóirí Dearga 100 slat go lár na plásóige.
  Tá na marcóirí Buí 150 slat go lár na plásóige.
  Tá na marcóirí Gorma 200 slat go lár na plásóige.

 • Local Rules

   

  Ground Under Repair: See notice boards.

  Local rules in force are on display on the notice board in the clubhouse & on the first tee.


  RED markers are 100 yards to the green centre.
  YELLOW markers are 150 yards to the green centre.
  BLUE
  markers are 200 yards to the green centre.