GAA Membership Offer

Go raibh míle. Tá baill Galf Chumann Ceann Sibéal fíor bhuíoch dos na laochra CLG a chuir seirbhís iompair den scoth ar fáil chun siopadóireacht, cogaisí &rl a dháileadh le linn na géarchéime seo -go háirithe an friotháil a dhéanadar ar bhaill an Chumainn a bhí nó atá fós ag clotharú. Bhí CLG na Gaeltachta, Daingean Uí Chúis agus Lios Póil ana ghníomhach san obair fhiúntach seo agus táimíd fé chomaoin agaibh.

De bharr riachtanais scaradh sóisialta, tá a fhios againn nach féidir libh traenáil nó cluichí iomaíoch a imirt go fóill ach is féidir libh teacht agus triail a bhaint as ghalf ar na bánta fairsinge anseo i gCeann Sibéal.

Tá clár 4 seachtaine de sheisiúin cóitseála agus meantóireachta ullmhaithe againn fé stiúir an Oiliúnóra Proifisiúnta PGA Cormac O Flannúra le tacaíocht dheonach ós na baill, chun cur ar bhúr gcumas taithí a fháil agus na scileanna galf a fhorbairt an samhradh seo. Tosnóidh an clár an tseachtain dár tús 8ú Meitheamh nuair a thiocfaidh maolú ar na srianta taistil.


GAELIC GAMES TO GOLF MEMBERSHIP OFFER
The members of Galf Chumann Ceann Sibéal, many of whom have been cocooning in West Kerry, are very grateful for the fantastic courier services provided by our local GAA heroes during lockdown.  We’d like to thank CLG na Gaeltachta, Daingean Uí Chúis, and Lios Póil for their services to our community during the Covid-19 lockdown.
Because of the need for social distancing, we know you can’t play competitive football just yet, but in the wide-open spaces of Ceann Sibéal you can come and try golf.
Together with  PGA Professional Cormac Flannery and a team of volunteers, we have prepared a 4 week programme of coaching sessions and mentoring to help you learn to play golf this summer.  The programme will kick off week commencing 8th June, once the 5km travel restrictions are eased.

Offer includes:
4 PGA Professional golf lessons plus mentoring
Insurance
Golf Union affiliation fee
Annual sub (50% reduction)
50% discount voucher for our golf shop

Cost:
Student €153
Adult beginner: €200

To register for the programme, please complete the following form and we’ll be in touch. 
GAELIC GAMES TO GOLF MEMBERSHIP REGISTRATION FORM:

GAA Membership Application
Scroll to top
0