Baile

Galfchúrsa Cheann Sibéal

Baile ‘n Fheirtéaraigh, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí

Ceann Sibéal, ceann tíre ar an mBaile Uachtarach i gCiarraí Thiar; ceann tíre ar imeallbhord an Iarthair atá ag gobadh amach ó Chorca Dhuibhne in uiscí an Atlantaigh. Dúthaigh stairiúil an dúthaigh seo agus cuid mhór iarsmaí agus láithreacha seandálaíochta sa cheantar mórthimpeall.

Is as an gceann tíre seo a ainmníodh Galfchúrsa Cheann Sibéal, an galfchúrsa is faide siar san Eoraip. Agus tá an chuma ar an ngalfchúrsa go bhfuil sé ann ón gcianaimisir, gach aon ardán agus ísleán ar na mínligh chomh nádúrtha agus atá le fáil. Sníonn séileán, mar a bheadh eascú ann, trí cheartlár an chúrsa, guais aiceanta don imreoir neamh-aireach ó thosnaítear amach ó pholl na cruaiche, trí pholl an tséileáin agus síos amach go sroichtear an Clabhsúr i ndeireadh thiar. Beidh sé san am anois suaimhneas a cheapadh sa Chlubáras breá óna bhfuil radharc iontach i ngach treo ar an Aigéan agus ar na hoileáin, ar Chruach Mhárthain agus Cnoc Bhréanainn agus na beanna eile sléibhe.

Bíonn fearadh na fáilte roimh chuairteoirí ag Galfchúrsa Cheann Sibéal, gach aon tráth den bhliain.

Scroll to top
0